In Tờ Rơi

Ngọc Trâm

0902 835343

Thu Xuân

0901 445 006

Thủy Trâm

094564 73 73

Phạm Khả

09176 17575

Bảng Giá In Nhanh Tờ Rơi

In Nhanh Tờ Rơi Bằng In Kỹ Thuật Số Chất Lượng Tương Đương In Offset

Gói 500 Tờ750đ

 • In nhanh 4 màu
 • 1 nội dung
 • kích thước 15cm x 19cm
 • Giấy c120 gsm
 • Số lượng 500 tờ
 • Thời gian : 1 ngày
Đặt In

Gói 1000 Tờ720đ

 • In nhanh 4 màu
 • 1 nội dung
 • kích thước 15cm x 19cm
 • Giấy c120 gsm
 • Số lượng 1000 tờ
 • Thời gian : 1 ngày
Đặt In

Gói 3000 tờ650đ

 • In nhanh 4 màu
 • 1 nội dung
 • kích thước 15cm x 19cm
 • Giấy c120 gsm
 • Số lượng 3000 tờ
 • Thời gian : 1 ngày
Đặt In

Gói 4000 tờ620đ

 • In nhanh 4 màu
 • 1 nội dung
 • kích thước 15cm x 19cm
 • Giấy c120 gsm
 • Số lượng 4000 tờ
 • Thời gian : 1 ngày
Đặt In

Gói 5000 tờ580đ

 • In nhanh 4 màu
 • 1 nội dung
 • kích thước 15cm x 19cm
 • Giấy c120 gsm
 • Số lượng 5000 tờ
 • Thời gian : 1 ngày
Đặt In
Call Now Button
Contact Me on Zalo