In Tờ Rơi

Bảng Giá In Nhanh Tờ Rơi

In Nhanh Tờ Rơi Bằng In Kỹ Thuật Số Chất Lượng Tương Đương In Offset

Gói 500 TờMost Popular750đ

 • In nhanh 4 màu
 • 1 nội dung
 • kích thước 15cm x 19cm
 • Giấy c120 gsm
 • Số lượng 500 tờ
 • Thời gian : 1 ngày
Đặt In

Gói 1000 TờMost Popular720đ

 • In nhanh 4 màu
 • 1 nội dung
 • kích thước 15cm x 19cm
 • Giấy c120 gsm
 • Số lượng 1000 tờ
 • Thời gian : 1 ngày
Đặt In

Gói 3000 tờMost Popular650đ

 • In nhanh 4 màu
 • 1 nội dung
 • kích thước 15cm x 19cm
 • Giấy c120 gsm
 • Số lượng 3000 tờ
 • Thời gian : 1 ngày
Đặt In

Gói 4000 tờMost Popular620đ

 • In nhanh 4 màu
 • 1 nội dung
 • kích thước 15cm x 19cm
 • Giấy c120 gsm
 • Số lượng 4000 tờ
 • Thời gian : 1 ngày
Đặt In

Gói 5000 tờMost Popular580đ

 • In nhanh 4 màu
 • 1 nội dung
 • kích thước 15cm x 19cm
 • Giấy c120 gsm
 • Số lượng 5000 tờ
 • Thời gian : 1 ngày
Đặt In
Contact Me on Zalo