In Thẻ Nhựa

Số Thẻ Đơn Giá Dập Nổi/ tính theo lô Thời gian
50 20000 250000 4 ngày
100 15000 350000 4 ngày
200 13000 650000 5 ngày
500 11000 850000 7 ngày