In Order

In order nhà hàng, quán ăn, quán càfê 2 liên


Số lượng Đơn giá Thành tiền
100 8.700 đ 870.000
200 6.400 đ 1.280.000
300 5.000 đ 1.500.000
500 4.400 đ 2.200.000
1.000 3.700 đ 3.700.000
2.000 3.400 đ 6.800.000

Khổ thành phẩm 7.8X 9.8cm.
Ruột in Offset 1màu, giấy Carbonless
Bìa giấy Bìa TM.
Thành phẩm bế răng cưa, đóng kim, dán gáy hay dán block.
Nếu có đóng số nhảy tự động: thêm 500đ/cuốn.
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

In order 2 liên, 3 liên

In order nhà hàng, quán ăn, quán càfê 3 liên

Số lượng Đơn giá Thành tiền
100 9.200 đ 920.000
200 7.700 đ 1.540.000
300 6.700 đ 2.010.000
500 5.700 đ 2.850.000
1.000 5.100 đ 5.100.000
2.000 4.500 đ 9.000.000

Khổ thành phẩm 7.8X 9.8cm.
Ruột in Offset 1màu, giấy Carbonless
Bìa giấy Bìa TM.
Thành phẩm bế răng cưa, đóng kim, dán gáy hay dán block.
Nếu có đóng số nhảy tự động: thêm 800đ/cuốn.
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.