In Biểu Mẫu

IN PHIẾU THU, IN PHIẾU CHI,  IN GIẤY GIỚI THIỆU, IN BIỂU MẪU KT A4(˜20 x 28,5)cm

in-nhanh-bieu-mau-nhieu-mau

In Biểu Mẫu, In Phiếu Thu, In Phiếu Chi Nhiều Màu

in-nhanh-bieu-mau-mau-xanh

In Biểu Mẫu, In Phiếu Thu, In Phiếu Chi 1 Màu Xanh

in-nhanh-bieu-mau-mau-den

In Biểu Mẫu, In Phiếu Thu, In Phiếu Chi 1 Màu Đen

Biểu mẫu, phiếu thu, phiếu chi… Được in trên Giấy Carbonless 3 liên 50 bộ/cuốn . Giấy in được nhập khẩu từ Malaysia.

SỐ LƯỢNG IN 1 MÀU ĐEN IN 1 MÀU XANH IN 2-3 MÀU IN NHIỀU MÀU
1 70,200 81,000 108,000 111,600
2 68,400 75,600 104,400 108,000
3 66,600 72,000 100,800 104,400
4 64,800 66,600 99,000 102,600
5 63,000 64,800 97,200 100,800
10 57,800 59,500 90,100 93,500
20 51,000 52,700 86,700 90,100
30 49,300 51,000 79,900 85,000
40 44,200 45,900 71,400 79,900
50 42,500 44,200 68,000 73,100
100 40,800 42,500 64,600 68,000
200 39,950 41,650 62,900 66,300
300 39,100 40,800 61,200 64,600

– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, quý khách vui lòng cộng thêm khi thanh toán.
– Nếu quý khách in 2 liên giá chỉ còn 80% so với bảng báo giá trên.

IN PHIẾU THU, IN PHIẾU CHI, IN GIẤY GIỚI THIỆU, IN BIỂU MẪU KT A5(14 x 20)cm


Biểu mẫu, phiếu thu, phiếu chi… Được in trên Giấy Carbonless 3 liên 50 bộ/cuốn. Giấy in được nhập khẩu từ Malaysia.
SỐ LƯỢNG IN 1 MÀU ĐEN IN 1 MÀU XANH IN 2-3 MÀU IN NHIỀU MÀU
1 39,000 45,000 60,000 62,000
2 38,000 42,000 58,000 60,000
3 37,000 40,000 56,000 58,000
4 36,000 37,000 55,000 57,000
5 35,000 36,000 54,000 56,000
10 34,000 35,000 53,000 55,000
20 30,000 31,000 51,000 53,000
30 29,000 30,000 47,000 50,000
40 26,000 27,000 42,000 47,000
50 25,000 26,000 40,000 43,000
100 24,000 25,000 38,000 40,000
200 23,500 24,500 37,000 39,000
300 23,000 24,000 36,000 38,000
400 22,000 23,000 35,800 37,800
500 21,000 22,000 35,500 37,000

– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT, quý khách vui lòng cộng thêm khi thanh toán.
– Nếu quý khách in 2 liên giá chỉ còn 80% so với bảng báo giá trên.