Name Card

Name Card

From: 0 VND

Clear
 • Qui Cách In


  Kích Thước

  Loại Giấy

  Loại in

  Màng Thành Phẩm

  *Upload File Mặt 1
  • (max file size 2 MB)
  *Upload File Mặt 2
  • (max file size 2 MB)
SKU: N/A
demo

Additional information

Kích Thước

9cm x 5,3cm, 9cm x 5cm, 8,8cm x 5,3cm

Số Mặt

1 mặt, 2 mặt

Loại Giấy

Couche 300gsm, Bristol 300gsm, Fort 250gsm, K02, NE280

Cán Máng

có, không

Bo Góc

không, R1, R2, R3, R4, R5

Số Lượng

1 hộp, 2 hộp, 3 hộp, 4 hộp, 5 hộp, 6 hộp, 7 hộp, 8 hộp, 9 hộp, 10 hộp, 11 hộp, 12 hộp, 13 hộp, 14 hộp, 15 hộp, 16 hộp, 17 hộp, 18 hộp, 19 hộp, 20 hộp, 21 hộp, 22 hộp, 23 hộp, 24 hộp, 25 hộp, 26 hộp, 27 hộp, 28 hộp, 29 hộp, 30 hộp, 31 hộp, 32 hộp, 33 hộp, 34 hộp, 35 hộp, 36 hộp, 37 hộp, 38 hộp, 39 hộp, 40 hộp, 41 hộp, 42 hộp, 43 hộp, 44 hộp, 45 hộp, 46 hộp, 47 hộp, 48 hộp, 49 hộp, 50 hộp, 51 hộp, 52 hộp, 53 hộp, 54 hộp, 55 hộp, 56 hộp, 57 hộp, 58 hộp, 59 hộp, 60 hộp, 61 hộp, 62 hộp, 63 hộp, 64 hộp, 65 hộp, 66 hộp, 67 hộp, 68 hộp, 69 hộp, 70 hộp, 71 hộp, 72 hộp, 73 hộp, 74 hộp, 75 hộp, 76 hộp, 77 hộp, 78 hộp, 79 hộp, 80 hộp, 81 hộp, 82 hộp, 83 hộp, 84 hộp, 85 hộp, 86 hộp, 87 hộp, 88 hộp, 89 hộp, 90 hộp, 91 hộp, 92 hộp, 93 hộp, 94 hộp, 95 hộp, 96 hộp, 97 hộp, 98 hộp, 99 hộp, 100 hộp