in order

  • In Order

    In order nhà hàng, quán ăn, quán càfê 2 liên Số lượng Đơn giá Thành tiền 100 8.700 đ 870.000 200 6.400 đ 1.280.000 300 5.000 đ 1.500.000 500 4.400 đ 2.200.000 1.000 3.700 đ 3.700.000 2.000 3.400 đ 6.800.000 Khổ thành phẩm 7.8X 9.8cm. Ruột in Offset 1màu, giấy Carbonless Bìa giấy Bìa TM. [...]