In Giấy Giới Thiệu

  • In Biểu Mẫu

    IN PHIẾU THU, IN PHIẾU CHI,  IN GIẤY GIỚI THIỆU, IN BIỂU MẪU KT A4(˜20 x 28,5)cm Biểu mẫu, phiếu thu, phiếu chi... Được in trên Giấy Carbonless 3 liên 50 bộ/cuốn . Giấy in được nhập khẩu từ Malaysia. SỐ LƯỢNG IN 1 MÀU ĐEN IN NHIỀU MÀU 2 68,000 108,000 4 65,000 103,000 [...]