in card visit

  • In Name Card

    In Name card – In Danh Thiếp – In Card Visit trên các loại giấy Mỹ Thuật, Giấy Nhựa, Giấy Couche Name card là gì ? Name card là mẫu giấy gói gọn trong lòng bàn tay đối phương nhưng phải đủ sức giới thiệu bạn là ai, bạn làm gì. Mục tiêu của doanh […]