Gia Công Thành Phẩm

  • Thành Phẩm Sau In

    Giá trị của sản phẩm in ngoài phụ thuộc vào chất lượng máy in còn phụ thuộc rất lớn vào máy thành phẩm sau in. Nắm bắt yếu tố quan trọng này chúng tôi đã đầu tư nhưng máy móc thành phẩm sau in : Máy cắt lập trình Máy đóng kim Máy cán màng […]